Enhver kommunikativ aktivitet bør tage udgangspunkt i en strategisk tilgang, der samlet set varetager hele organisationens eller virksomhedens interesser. Uanset om de endelige aktiviteter er stakeholder-kommunikation, offentlig opinionsbygning, issues-management eller andet, bør der tages udgangspunkt i en grundlæggende kommunikationsstrategi, der forholder sig til de samlede kommercielle muligheder og trusler. Såfremt en sådan kommunikationsstrategi ikke er foretaget, udfører Policy Group kommunikationsstrategier med forskelligt fokus og formål for vores klienter. 

En kommunikationsstrategis formål kan være at definere, hvilke strategiske kommunikative greb der skal tages, hvilke issues der skal påvirkes, hvilke stakeholder-miljøer, der skal interageres i eller andet, der samlet set påvirker en given målsætning. Strategisk kommunikation handler om at have et klart billede af, hvordan den offentlige opinion til et givent issue er funderet og struktureret, og hvordan en evt. indsats vil påvirke holdningen til det givne issue.