Forsvarssektoren indbefatter en bred vifte af interessefelter i det danske samfund, og en række brancher har store direkte eller indirekte kommercielle interesser i de politiske beslutninger, der tages på forsvarsområdet. Forsvarssektoren skaber job og vækst i Danmark blandet andet inden for informationsteknologi og materielområdet, og der er mange danske arbejdspladser der er tilknyttet brancher inden for området. Forsvarspolitikken har stor offentlig interesse, og samtidig er det ofte processer, som er svært tilgængelige og uigennemskuelige. Såfremt man vil påvirke spørgsmål på forsvarsområdet, kræver det grundig analyse, et tæt politisk netværk samt ikke mindst dokumenteret erfaring.

Policy Group har indgående erfaring med opgaver inden for forskellige dele af forsvarsområdet, og vi har relevante netværk på flere niveauer i det politiske system. Vi har en specifikt udviklet tilgang til håndtering af denne sektor, der har skabt klare resultater for vores klienter.

Policy Group tilbyder gerne et uforpligtende og fortroligt møde om, hvordan vi kan bistå jer i forbindelse med en public affairs-opgave på forsvarsområdet.