Mange virksomheder og organisationer oplever til tider, at en agenda eller et issue opstår med høj hastighed. Der kan opleves tab af kontrol og forudsigelighed. I sådanne situationer er der typisk behov for en øjeblikkelig intervention og aktivering af et krisestyringsprogram. Et krisestyringsprogram kan med stor fordel udvikles før evt. issues eller agendaer opstår, og vil basere sig på krisescenarier, forberedende foranstaltninger og planer, der kan aktiveres såfremt en krise opstår. Et krisestyringsprogram kan også udvikles, når krisen er opstået.

Det er i disse situationer vigtigt at have fuldt overblik over samtlige sine stakeholdere, aktuelle og mulige issues, samt ikke mindst hurtigt at kunne gå i et operationelt modus, sål krisens skadelige virkninger undgås i så høj grad som muligt. Der kan i den forbindelse iværksættes en lang række af værktøjer, som med fordel kan implementeres ift. direkte og indirekte stakeholdere.