Issues er et tema eller en agenda, der på kort og lang sigt kan påvirke en virksomheds eller en organisations rammebetingelser og derved få indflydelse på såvel handlemuligheder som opnåelse af strategiske målsætninger. Policy Group anvender issues-management som led i analyse- og strategiprocessen, der sikrer, at vores klienter får optimale forudsætninger for proaktivt at påvirke de issues, der omgiver og definerer deres rammebetingelser. Et issue vil oftest gennemgå en række faser - typisk fra det defineres i miljøer uden for offentlighedens bevågenhed til potentielt at blive genstand for en konkret politisk beslutningsproces.

Analysen af et issues livscyklus kan være et vigtigt element i forståelsen af det konkrete issues dynamik og anatomi med det formål at påvirke den endelige udvikling af det givne issue. Issues management beskriver også en tilgang, hvor det er antagelsen at en given stakeholder eller et stakeholder-miljø tager udgangspunkt i holdningen til et issue, når der skal tages beslutning om en sag.

For yderligere information om issues management læs: Public Affairs – lobbyisme – i praksis (2008), og Lobbyisme i organisationer – mod en legitim og professionel praksis (2012).