Enhver virksomhed eller organisation, der opererer på et politisk reguleret marked, vil fra tid til anden have behov for henholdsvis politisk og policy-mæssig håndtering. Politisk og policy-rådgivning handler om to vigtige områder inden for politiske beslutningsprocesser. Politisk rådgivning handler om hele paletten af aktiviteter, der adresserer politiske aktører og dagsordener. Policy-rådgivning har et andet, men lige så vigtigt fokusområde, nemlig myndigheder og embedsapparaterne. Netop forskellen i håndteringen af policy og politik er vigtig for at opnå succes med sin påvirkning, da de opererer med forskellige rationaler og logikker.

Politik er typisk koblet til mediale og ideologiske logikker og har en kobling til de partipolitiske systemer, hvorimod policy i højere grad er koblet til embedsapparater og forvaltninger, og typisk tager udgangspunkt i økonomiske og legale logikker. Policy og politisk rådgivning handler om at give vores klienter de bedste forudsætninger for at forstå og agere proaktivt over for agendaer og issues, der kan påvirke deres rammevilkår.