Den offentlige sektor og den lange række af aktører, der er tilknyttet den offentlige sektor oplever i disse år flere forskellige udfordringer, der skaber behov for selvstændige public affairs-indsatser. Mange af disse aktører, hvad enten det er kommuner, uddannelsesinstitutioner, selvejende organisationer, interesseorganisationer eller noget andet, bliver i dag nødt til at agere strategisk i den forandrede kontekst. Konteksten byder dem i stigende grad at agere som en privat virksomhed, synliggøre deres resultater og forholde sig offensivt til de definerende rammebetingelser. Det kræver ofte at organisationer, der befinder sig i den offentlige sektor, på den ene eller anden måde bliver nød til at udvikle og agere på en klar public affairs-strategi. 

Policy Group har stor og dokumenteret erfaring med rådgivning af aktører i den offentlige sektor. Vi har via langvarige opgaver bistået alt fra kommuner til interesseorganisationer og fagforeninger, og vi har opbygget tætte relationer og politiske netværk med stakeholdere, der definerer rammebetingelserne i den offentlige sektor bredt funderet.

Policy Group tilbyder gerne et uforpligtende møde om, hvordan vores netværk og tilgang kan bistå med at løse jeres udfordringer ift. den offentlige sektor.