Politisk mobilisering handler om at aktivere og oplyse legitime stakeholdere, som påvirkes af givne sager - og få dem til at engagere sig. Det vil typisk være personer, som i udgangspunktet ikke er inkluderet i en given agenda, men som direkte eller indirekte påvirkes af en politisk beslutning. At få legitime personer mobiliseret til at interessere sig for en given sag kan være et stærkt og afgørende værktøj for at få rejst sagen over for beslutningstagere.

Policy Group har stor erfaring i at etablere de platforme og sammenhænge som giver anledning til at skabe interesse og engagement for forskellige sager. Politisk mobilisering handler også om at få græsrodsniveauer gjort opmærksom på det positive ved givne beslutninger og skabe et politisk momentum for en given sag, der ellers ikke ville være afstedkommet. Det at få stakeholdere, der ellers ikke er inkluderet i den politiske beslutningsproces, engageret, har også et demokratisk element i sig, som kan give legitimitet til en given sag.