Detail- og konsumentsektoren omfatter flere brancher, bl.a. den alm. detailhandel, B-2-C, Fast Moving Consumer Goods m.m. Detail- og konsumentsektoren er i Danmark stærkt specialiseret og højt reguleret, og der findes en række interesse- og forbrugerorganisationer, som spiller en stor rolle i den offentlige debat. Detail- og konsumentsektoren har, grundet dens stærke kobling direkte til forbrugere, stor politisk interesse og fokus, og det er et område der er genstand for detaljerede rammebetingelser. Derudover knytter der sig en lang række politikområder til sektoren, bl.a. afgifts- og skattepolitik, erhvervs- og vækstpolitik samt fødevare- og landsbrugspolitik. Der findes derfor også et stort antal stakeholdere at forholde sig til.

Policy Group har siden sin start drevet - og haft stor succes med - en række public affairs-opdrag inden for detail- og konsumentsektoren. Derigennem har vi skabt et dybt og stærkt netværk samt en procesforståelse for de politikområder, som påvirker området.

Policy Group stiller gerne op til et uforpligtende møde om, hvordan vi har løst komplicerede og store opgaver på området. Vi giver også et indblik i vores stærke netværk til politiske stakeholdere i sektoren.