Energi-, klima- og forsyningssektoren er en sektor, der omfatter en række forskellige led i forbruger- og producentkæden. Det er et område, der omfatter en lang række politikområder med stor politisk og offentlig interesse. Energi-, klima- og forsyningssektoren er samtidigt præget af både etablerede institutionelle brancher, der spiller en central rolle i forhold til energi- og forsyningssikkerheden, samt nye og innovative brancher der agerer med stort manøvrerum. Disse aktører befinder sig i et rum, hvor udviklingen af VE-teknologier hastigt forandrer spillepladen og nødvendiggør behov for nye reguleringsparadigmer og lovkomplekser. Påvirkningen af beslutninger om tilskud, afgifter og skatter spiller en enorm rolle.

Policy Group har gennem en række konkrete og aktuelle opgaver opbygget viden og netværk til en bred vifte af beslutningstagere inden for energi-, klima og forsyningssektoren. Vi har udført opgaver på både strategisk og operationelt niveau.

Policy Group tilbyder gerne på et uformelt møde indblik i, hvordan vores public affairs-tilgang er specifikt ift. energi-, klima og forsyningssektoren.