Infrastruktur- og transportsektoren er under kraftig regulering samtidig med, at der pågår en grundlæggende deregulering. Sektoren påvirkes af en lang række politikområder som f.eks. miljø, udkantsdanmark, vækst og erhvervspolitik.  Infrastruktur- og transportsektoren omfatter en række store og massive investeringer med stor politisk interesse og fokus, og der er en bred vifte af interesser på spil både på nationalt og kommunalt niveau. Infrastruktur- og transportsektoren vedrører en række områder, hvor der fra eksterne aktørers side skal gøres massive investeringer, som f.eks. ved drift af transport af gods og personer, og her er en tæt kobling til de politiske beslutningsprocesser afgørende.

Policy Group har konkret erfaring med infrastruktur- og transportsektoren, og vi har bistået klienter med at nå deres definerede målsætninger, hvad enten de har handlet om konkret påvirkning af en lovproces, analyse og strategiarbejde ift. issues og stakeholder-miljøer eller andet relevant public affairs arbejde. Sådanne opgaver understøttes typisk med gennemarbejdede analyser baseret på juridiske og økonomiske kompetencer - Post Danmark.

Policy Group vil gerne på et uforpligtende møde beskrive, hvordan vores metodik og netværk inden for infrastruktur- og transportsektoren fungerer samt drøfte, hvordan vi konkret kan bistå jer til at nå jeres målsætning og ønsker.