Den politiske agenda og beslutningsproces har med hastige skridt bevæget sig ud i de sociale medier og på de digital platforme og miljøer. Sociale medier opererer med andre logikker og hastigheder end traditionelle medier, og et issue kan udvikle sig i løbet af ganske kort tid. Den situation skaber nye udfordringer men også nye muligheder, hvis de rette værktøjer anvendes. En lang række centrale stakeholdere opererer med egne sociale medier, som anvendes til at lancere og drive egne agendaer. Dette forandrer den betydning, som traditionelle medier har, og skaber et mediebillede, der er langt mere fragmenteret og uforudsigeligt end tidligere.

For at imødegå den forandrede situation er det en fordel at have grundlæggende overblik over, hvordan de sociale medier udvikler, driver og forholder sig til agendaer. Policy Group har erfaring med at etablere og udvikle platforme, der kan anvendes til at drive en agenda i en retning, der understøtter vores klienters kommercielle forudsætninger og politiske rammebetingelser.